Allmänna villkor för rebnis.online

Kund/slutanvändare

Reviderad: 2018-11-01

Allmänna

rebnis.online är en plattform för leverantörer som vill göra aktiviteter/objekt/tjänster (tjänsten) bokningsbara online för sina kunder/medlemmar (kunden).

Plattformen tillhandahålls av Rebnis Hotel Systems AB (Rebnis), som är baserat i Sverige.

Kunden ingår vid bokning ett avtal direkt med den leverantör som tillgängliggjort tjänsten för bokning och Rebnis tar inget ansvar för felaktiga eller uteblivna bokningar eller kvalitén på levererade tjänster.

Kunden är juridiskt ansvarig för samtliga bokningar som kunden gör på bokningsplattformen. Villkor för den bokade tjänsten definieras av leverantören och kan innefatta leverans- och betalvillkor, avbokningsregler med mera. Tjänstevillkoren har inget med Rebnis att göra.

Eventuella frågor gällande bokade tjänster ställs till leverantören som lagt ut tjänsterna för bokning.