Personuppgiftspolicy

Insamling

När en bokning genomförs begärs personuppgifter in som anses nödvändiga för att leverera tjänsten.

Ändamål

Personuppgifter samlas in för att leverantören ska kunna administrera och kommunicera med kunden gällande bokningen. Exempel på uppgifter som kan samlas in är namn och kontaktuppgifter. Leverantören ansvarar för behandlingen av kundens personuppgifter och hur länge de sparas.

Behandling

Personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast de uppgifter som behöver delas för att kunna tillhandahålla tjänsten och/eller kommunikation med kunden gällande tjänsten kan lämnas ut till tredje part. Sådan part avser då leverantörer av tjänster nödvändiga för drift och underhåll av systemet samt utskick av exempelvis e-post, SMS.

Rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, att rätta uppgifterna eller få dem raderade. För detta vänder du dig till leverantören du bokat hos.